Skip links

Role of Development Agencies

Description
Donate Us

SUMMARY ENGLISH

Digital Samvad in Association with Nepal Innovation Mapper team hosted an open discussion on the topic “Role of Development Agencies on Evidence based decision making through Science, Technology and Innovation” celebrating 8th National Science Day. It strived to transform the forum for initiating this discourse towards developing the role of agencies and importance of science, technology and innovation  in Nepal through Digital Samvad.

SUMMARY NEPALI

डिजिटल संवाद इन एसोसिएसन विथ नेपाल इनोभेसन म्यापर टोलीले आठौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा “विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मार्फत प्रमाणमा आधारित निर्णयमा विकास एजेन्सीहरूको भूमिका” शीर्षकमा खुला छलफलको आयोजना गरेको थियो। यसले डिजिटल संवाद मार्फत नेपालमा विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारको महत्त्व र एजेन्सीहरूको भूमिका विकास गर्ने दिशामा यो प्रवचन सुरु गर्नको लागि फोरमलाई रूपान्तरण गर्न प्रयास गर्यो।

MEDIA REPORT

MEDIA HIGHLIGHTS

DOWNLOAD REPORT

Download Report

This website uses cookies to improve your web experience.